1397/9/26 - 9 ربیع الثانی 1440 - 2018/12/17

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

سیاراتی که به دور هیچ ستاره ای نمی چرخند
کد: 4348 | واحد خبر مركز | 1397/08/20 تعداد مشاهده 271
شب‌نشینی ماه و کیوان در آسمان شامگاهی امشب
کد: 4346 | واحد خبر مركز | 1397/08/20 تعداد مشاهده 269
روسیه در ماه مقر فضایی می‌سازد
کد: 4344 | واحد خبر مركز | 1397/08/19 تعداد مشاهده 283
طوفان‌های مشتری را از نزدیک ببینید
کد: 4343 | واحد خبر مركز | 1397/08/19 تعداد مشاهده 246
اندازه گیری سرعت چرخش یک اختروش معروف
کد: 4342 | واحد خبر مركز | 1397/08/19 تعداد مشاهده 253
راهی برای کاهش زباله‌های فضایی
کد: 4341 | واحد خبر مركز | 1397/08/19 تعداد مشاهده 246
تولید یک "سمفونی" از طلوع خورشید در مریخ!
کد: 4339 | واحد خبر مركز | 1397/08/19 تعداد مشاهده 254
عبور 3 سیارک از کنار زمین
کد: 4338 | واحد خبر مركز | 1397/08/19 تعداد مشاهده 245
نگاه هابل به "سحابی مار"
کد: 4333 | واحد خبر مركز | 1397/08/13 تعداد مشاهده 316
سیاه‌چاله کهکشان راه شیری رصد شد
کد: 4332 | واحد خبر مركز | 1397/08/13 تعداد مشاهده 309
انتشار اولین ویدیوی 8K از فضا
کد: 4330 | واحد خبر مركز | 1397/08/12 تعداد مشاهده 319
ثبت شکلک خنده در فضا توسط تلسکوپ "هابل"
کد: 4329 | واحد خبر مركز | 1397/08/12 تعداد مشاهده 321
فضاپیمای "دان" هم خاموش شد
کد: 4328 | واحد خبر مركز | 1397/08/12 تعداد مشاهده 309
روزشماری ناسا برای فرود "اینسایت" در مریخ
کد: 4326 | واحد خبر مركز | 1397/08/10 تعداد مشاهده 335
سحابی "سر جادوگر"
کد: 4325 | واحد خبر مركز | 1397/08/10 تعداد مشاهده 325
نگاه زنده چاندرا به برج ثور
کد: 4323 | واحد خبر مركز | 1397/08/10 تعداد مشاهده 314
هالووین در فضا!
کد: 4322 | واحد خبر مركز | 1397/08/09 تعداد مشاهده 331
کپلر بالاخره بازنشسته شد
کد: 4321 | واحد خبر مركز | 1397/08/09 تعداد مشاهده 329
کهکشان مارپیچی قرمز
کد: 4315 | واحد خبر مركز | 1397/08/07 تعداد مشاهده 300
چین نخستین بانک ژن انسانی را به مدار فرستاد
کد: 4314 | واحد خبر مركز | 1397/08/07 تعداد مشاهده 306
صورت فلکی "ذات الکرسی" به روایت هابل
کد: 4313 | واحد خبر مركز | 1397/08/07 تعداد مشاهده 304
نخستین نوزاد انسان در فضا متولد می شود
کد: 4308 | واحد خبر مركز | 1397/08/05 تعداد مشاهده 317
نخستین نوزاد انسان در فضا متولد می شود
کد: 4307 | واحد خبر مركز | 1397/08/05 تعداد مشاهده 317
نحوه آزمایش لباس فضانوردان
کد: 4306 | واحد خبر مركز | 1397/08/05 تعداد مشاهده 303
این سیارک عجیب آبی رنگ را ببینید
کد: 4305 | واحد خبر مركز | 1397/08/05 تعداد مشاهده 303
رخداد نجومی امروز