1398/4/30 - 17 ذیقعده 1440 - 2019/7/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تلاش ناسا برای احیای کاوشگر "فرصت"
کد: 4562 | واحد خبر مركز | 1397/11/07 تعداد مشاهده 124
زمین و شفق قطبی در یک قاب
کد: 4560 | واحد خبر مركز | 1397/11/04 تعداد مشاهده 132
آخرین نفس‌های یک سحابی
کد: 4559 | واحد خبر مركز | 1397/11/03 تعداد مشاهده 125
تسخیر خانه ۱۰۰ میلیارد ستاره توسط هابل!
کد: 4558 | واحد خبر مركز | 1397/11/02 تعداد مشاهده 132
به دنبال حیات فرازمینی در بزرگترین قمر زحل
کد: 4557 | واحد خبر مركز | 1397/11/02 تعداد مشاهده 130
بارش شهابی مصنوعی ژاپن چیست؟
کد: 4555 | واحد خبر مركز | 1397/11/01 تعداد مشاهده 139
وقوع پدیده ماه گرفتگی و ابر ماه
کد: 4553 | واحد خبر مركز | 1397/10/30 تعداد مشاهده 195
نخستین گیاهان ماه یخ زدند
کد: 4550 | واحد خبر مركز | 1397/10/30 تعداد مشاهده 121
شناسایی فضاپیمایی عجیب در منظومه شمسی
کد: 4548 | واحد خبر مركز | 1397/10/27 تعداد مشاهده 135
چاله‌های ماه برای مهنورد چینی مشکل آفرین شد
کد: 4541 | واحد خبر مركز | 1397/10/24 تعداد مشاهده 115
فضانوردان هند برای آموزش به روسیه می‌روند
کد: 4540 | واحد خبر مركز | 1397/10/24 تعداد مشاهده 114
رقیب خورشید شناسایی شد!
کد: 4539 | واحد خبر مركز | 1397/10/24 تعداد مشاهده 131
میزان چرخش سیاهچاله‌ها بررسی شد
کد: 4538 | واحد خبر مركز | 1397/10/24 تعداد مشاهده 112
تلسکوپ روسکاسموس یک گام به شکست نزدیک شد
کد: 4535 | واحد خبر مركز | 1397/10/23 تعداد مشاهده 114
کهکشانی که ۴۰ میلیارد ستاره دارد
کد: 4533 | واحد خبر مركز | 1397/10/22 تعداد مشاهده 117
میزان چرخش سیاهچاله‌ها بررسی شد
کد: 4532 | واحد خبر مركز | 1397/10/22 تعداد مشاهده 117
بسته‌شدن پرونده ماهواره "پیام"
کد: 4526 | واحد خبر مركز | 1397/10/17 تعداد مشاهده 183
رشد ۱۳۴ درصدی فناوری فضایی در کشور
کد: 4525 | واحد خبر مركز | 1397/10/17 تعداد مشاهده 133
ماموریت سطح‌نورد "چانگ ای ۴" آغاز شد
کد: 4522 | واحد خبر مركز | 1397/10/16 تعداد مشاهده 174
تست ماهواره‌های ایرانی با موفقیت پاس شد
کد: 4515 | واحد خبر مركز | 1397/10/15 تعداد مشاهده 119
رخداد نجومی امروز