1397/8/26 - 9 ربیع الاول 1440 - 2018/11/17

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

جوان‌ترین تپ اختر کهکشان راه شیری
کد: 4282 | واحد خبر مركز | 1397/07/28 تعداد مشاهده 264
امروز ۲۶ مهر؛ سالروز پرتاب فضاپیمای "گالیله"
کد: 4280 | واحد خبر مركز | 1397/07/26 تعداد مشاهده 292
چین، ماه مصنوعی می‌سازد!
کد: 4278 | واحد خبر مركز | 1397/07/26 تعداد مشاهده 280
وقتی که ۶ ساعت تمام در "چمدان" هستید!
کد: 4276 | واحد خبر مركز | 1397/07/25 تعداد مشاهده 294
مریخ جای ما نیست!
کد: 4275 | واحد خبر مركز | 1397/07/25 تعداد مشاهده 272
تصویر هابل از یک کهکشان مارپیچی
کد: 4273 | واحد خبر مركز | 1397/07/23 تعداد مشاهده 282
سقوط موشک سایوز/تولد یک ستاره ۲تایی
کد: 4270 | واحد خبر مركز | 1397/07/23 تعداد مشاهده 270
پس از هابل،"چاندرا" نیز به خواب رفت
کد: 4268 | واحد خبر مركز | 1397/07/21 تعداد مشاهده 286
ستاره‌ای به اندازه یک شهر متولد شد
کد: 4266 | واحد خبر مركز | 1397/07/21 تعداد مشاهده 329
دیدار "ماه" و "مشتری" در آسمان شامگاه فردا
کد: 4262 | واحد خبر مركز | 1397/07/18 تعداد مشاهده 303
کاوشگری که نقاب "ناهید" را برداشت!
کد: 4257 | واحد خبر مركز | 1397/07/18 تعداد مشاهده 285
آسمان از ناشناخته‌های علم می‌گوید
کد: 4255 | واحد خبر مركز | 1397/07/18 تعداد مشاهده 275
تعلیق فعالیت "هابل" در پی نقص فنی
کد: 4254 | واحد خبر مركز | 1397/07/18 تعداد مشاهده 281
2019 سال پر هیجان در مدار زمین!
کد: 4253 | واحد خبر مركز | 1397/07/18 تعداد مشاهده 261
تصویر ارسالی هابل از یک خوشه ستاره‌ای کروی
کد: 4246 | واحد خبر مركز | 1397/07/16 تعداد مشاهده 261
منتخب اخبار فضایی روزهای گذشته
کد: 4242 | واحد خبر مركز | 1397/07/15 تعداد مشاهده 262
دلایل تاخیر پرتاب ماهواره "پیام"
کد: 4241 | واحد خبر مركز | 1397/07/15 تعداد مشاهده 277
برای سفر به مریخ باید متحد شد
کد: 4239 | واحد خبر مركز | 1397/07/15 تعداد مشاهده 252
بازگشت ناو سایوز ام.اس-8 از سفر 6 ماهه
کد: 4237 | واحد خبر مركز | 1397/07/15 تعداد مشاهده 241
رخداد نجومی امروز