1398/4/30 - 17 ذیقعده 1440 - 2019/7/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

سیارک‌ها به همین سادگی نابود نمی‌شوند
کد: 4605 | واحد خبر مركز | 1397/12/15 تعداد مشاهده 315
ثبت پدیده‌های نجومی در یک ماراتن آسمانی
کد: 4602 | واحد خبر مركز | 1397/12/15 تعداد مشاهده 329
نخستین شواهد از وجود آب زیرزمینی در مریخ
کد: 4599 | واحد خبر مركز | 1397/12/14 تعداد مشاهده 312
اجرام گمشده در مرز منظومه شمسی کجا هستند؟
کد: 4596 | واحد خبر مركز | 1397/12/14 تعداد مشاهده 297
"دراگون" با یک مانکن راهی فضا شد!
کد: 4590 | واحد خبر مركز | 1397/12/11 تعداد مشاهده 287
دورترین جرم منظومه شمسی شناسایی شد
کد: 4589 | واحد خبر مركز | 1397/12/08 تعداد مشاهده 319
دوردست ترین شی منظومه شمسی رصد شد
کد: 4587 | واحد خبر مركز | 1397/12/07 تعداد مشاهده 295
شلیک ژاپنی‌ها به سیارک‌ها!
کد: 4583 | واحد خبر مركز | 1397/12/06 تعداد مشاهده 292
 جدول روزهای قمر در عقرب سال 1398
کد: 4580 | رخدادهای نجومی | 1397/12/05 تعداد مشاهده 117627
شمارش خشک
کد: 4579 | واحد خبر مركز | 1397/12/04 تعداد مشاهده 290
شناسایی "رودخانه‌ای" مملو از ستاره در آسمان
کد: 4575 | واحد خبر مركز | 1397/12/01 تعداد مشاهده 306
مریخ نورد "فرصت" برای همیشه خاموش شد
کد: 4574 | واحد خبر مركز | 1397/12/01 تعداد مشاهده 310
هلال ماه جمادی الثانی 1440
کد: 4573 | وضعیت هلال | 1397/11/17 تعداد مشاهده 616
 کشف کهکشانی در همسایه کیهانی
کد: 4570 | واحد خبر مركز | 1397/11/15 تعداد مشاهده 325
قطعه گمشده پازل منظومه شمسی پیدا شد
کد: 4564 | واحد خبر مركز | 1397/11/09 تعداد مشاهده 135
تلاش ناسا برای احیای کاوشگر "فرصت"
کد: 4562 | واحد خبر مركز | 1397/11/07 تعداد مشاهده 124
رخداد نجومی امروز