1397/12/3 - 16 جمادی الثانی 1440 - 2019/2/22

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرگ خاموش یک ستاره عظیم
کد: 4486 | واحد خبر مركز | 1397/10/03 تعداد مشاهده 48
شروع مسابقه جدید فضایی به مقصد ماه
کد: 4484 | واحد خبر مركز | 1397/10/02 تعداد مشاهده 48
نور میان خوشه‌ای یک کهکشان
کد: 4483 | واحد خبر مركز | 1397/10/02 تعداد مشاهده 41
سحابی "رتیل" زیر ذره‌بین چاندرا
کد: 4482 | واحد خبر مركز | 1397/10/02 تعداد مشاهده 45
تصاویر بی‌نظیر از دنباله‌دار "کریسمس"
کد: 4480 | واحد خبر مركز | 1397/10/01 تعداد مشاهده 47
کریسمس به مریخ هم رسید‍!
کد: 4479 | واحد خبر مركز | 1397/10/01 تعداد مشاهده 45
"زلزله‌سنج اینسایت" روی مریخ قرار گرفت
کد: 4478 | واحد خبر مركز | 1397/10/01 تعداد مشاهده 37
جذاب‌ترین تصاویر فضایی در سال 2018
کد: 4477 | واحد خبر مركز | 1397/10/01 تعداد مشاهده 54
سرنشینان ایستگاه فضایی به زمین بازگشتند
کد: 4476 | واحد خبر مركز | 1397/10/01 تعداد مشاهده 42
دورترین جرم منظومه شمسی شناسایی شد
کد: 4474 | واحد خبر مركز | 1397/09/27 تعداد مشاهده 60
باشکوه ترین تصاویر ۱۲ هزار کهکشان در یک قاب
کد: 4473 | واحد خبر مركز | 1397/09/27 تعداد مشاهده 51
حلقه‌های زحل در نیمه عمر خود هستند
کد: 4472 | واحد خبر مركز | 1397/09/27 تعداد مشاهده 54
پارکینگ ایستگاه فضایی پر شد!
کد: 4471 | واحد خبر مركز | 1397/09/26 تعداد مشاهده 53
از صدای مریخ تا جراحی در فضا!
کد: 4470 | واحد خبر مركز | 1397/09/26 تعداد مشاهده 63
"الکترون" تاسواره‌های ناسا را به فضا برد
کد: 4469 | واحد خبر مركز | 1397/09/26 تعداد مشاهده 48
محل استقرار "اینسایت" از منظر فضا
کد: 4465 | واحد خبر مركز | 1397/09/25 تعداد مشاهده 56
فضانورد ناسا در فضا دچار لختگی خون شده است
کد: 4464 | واحد خبر مركز | 1397/09/24 تعداد مشاهده 37
شناسایی سیاره‌ای که در حال کوچک شدن است
کد: 4462 | واحد خبر مركز | 1397/09/24 تعداد مشاهده 39
تهوع، نخستین احساس در سفرهای فضایی!
کد: 4461 | واحد خبر مركز | 1397/09/24 تعداد مشاهده 42
"پارکر" از خورشید عکس گرفت
کد: 4460 | واحد خبر مركز | 1397/09/24 تعداد مشاهده 41
نخستین سلفی اینسایت در مریخ
کد: 4458 | واحد خبر مركز | 1397/09/21 تعداد مشاهده 54
آدم برفی فضایی!
کد: 4457 | واحد خبر مركز | 1397/09/21 تعداد مشاهده 44
فضاپیمای ناسا در یک سیارک آب کشف کرد
کد: 4452 | واحد خبر مركز | 1397/09/20 تعداد مشاهده 55
ردیابی ماهواره‌ها با الگوریتم ایرانی
کد: 4450 | واحد خبر مركز | 1397/09/19 تعداد مشاهده 76
روایت باشکوه "جونو" از مشتری
کد: 4448 | واحد خبر مركز | 1397/09/19 تعداد مشاهده 56
رخداد نجومی امروز