1397/7/28 - 10 صفر 1440 - 2018/10/20

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

فرود موفق 2 کاوشگر ژاپن بر سیارک "ریوگو"
کد: 4199 | واحد خبر مركز | 1397/07/01 تعداد مشاهده 265
ناسا 2 سیاره جدید کشف کرد
کد: 4198 | واحد خبر مركز | 1397/07/01 تعداد مشاهده 259
رؤیت هلال ماه محرم 1440
کد: 4194 | وضعیت هلال | 1397/06/19 تعداد مشاهده 666
نقوش اتمسفری "مشتری" از نمای نزدیک
کد: 4191 | واحد خبر مركز | 1397/05/25 تعداد مشاهده 882
 سیاره‌هایی با جو ستاره
کد: 4190 | واحد خبر مركز | 1397/05/25 تعداد مشاهده 854
گزارش رصد هلال ماه ذی الحجة 1439
کد: 4188 | وضعیت هلال | 1397/05/21 تعداد مشاهده 1149
ثبت نام چهارمین کارگاه بارش شهابی آغاز شد
کد: 4186 | مجتمع علمي ـ فرهنگي مركز | 1397/05/08 تعداد مشاهده 1644
پخش زنده ماه گرفتگی 5 مرداد 97
کد: 4185 | گرفتگي ها | 1397/05/05 تعداد مشاهده 1385
 ساده ترین روش جهت تعیین سمت قبله در 25 تیر 1397
کد: 4183 | اطلاعات نجومي | 1397/04/24 تعداد مشاهده 1645
گزارش رصد هلال ماه ذی القعده 1439
کد: 4181 | وضعیت هلال | 1397/04/23 تعداد مشاهده 1567
 رصد "ستاره کرکس نشسته" توسط تلسکوپ "چاندرا"
کد: 4179 | واحد خبر مركز | 1397/04/12 تعداد مشاهده 1602
بررسی زندگی خارج از زمین در قمر زحل
کد: 4178 | واحد خبر مركز | 1397/04/07 تعداد مشاهده 1688
شیء سیگار شکل سماوی، یک دنباله‌دار بوده است!
کد: 4177 | واحد خبر مركز | 1397/04/07 تعداد مشاهده 1639
امشب بهترین شرایط برای رصد سیاره زیبای کیوان
کد: 4176 | واحد خبر مركز | 1397/04/06 تعداد مشاهده 1704
بررسی امکان انحراف سیارک‌ها از مدار
کد: 4175 | واحد خبر مركز | 1397/04/06 تعداد مشاهده 1609
سقوط یک سیارک در آسمان میزبان جام‌جهانی
کد: 4174 | واحد خبر مركز | 1397/04/05 تعداد مشاهده 1644
کشف 80 "سیاره فراخورشیدی" جدید در کمترین زمان
کد: 4173 | واحد خبر مركز | 1397/04/04 تعداد مشاهده 1640
معتبر بودن نظریه نسبیت در سطح کهکشانی
کد: 4172 | واحد خبر مركز | 1397/04/04 تعداد مشاهده 1640
ملاقات "ماه" و "بهرام" در بعدازظهر امروز
کد: 4163 | واحد خبر مركز | 1397/03/13 تعداد مشاهده 1936
تپه‌های پلوتو از شن نیستند!
کد: 4162 | واحد خبر مركز | 1397/03/12 تعداد مشاهده 1956
قرار گرفتن ماه در دورترین فاصله خود با زمین
کد: 4161 | واحد خبر مركز | 1397/03/12 تعداد مشاهده 1944
هم‌نشینی "ماه" و "کیوان" در آسمان بامدادی فردا
کد: 4159 | واحد خبر مركز | 1397/03/10 تعداد مشاهده 1945
 ساده ترین روش جهت تعیین سمت قبله در 7 خرداد 1397
کد: 4158 | اطلاعات نجومي | 1397/03/06 تعداد مشاهده 2340
رخداد نجومی امروز