1397/7/28 - 10 صفر 1440 - 2018/10/20

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

منتخب اخبار فضایی روزهای گذشته
کد: 4242 | واحد خبر مركز | 1397/07/15 تعداد مشاهده 189
دلایل تاخیر پرتاب ماهواره "پیام"
کد: 4241 | واحد خبر مركز | 1397/07/15 تعداد مشاهده 194
برای سفر به مریخ باید متحد شد
کد: 4239 | واحد خبر مركز | 1397/07/15 تعداد مشاهده 192
بازگشت ناو سایوز ام.اس-8 از سفر 6 ماهه
کد: 4237 | واحد خبر مركز | 1397/07/15 تعداد مشاهده 188
5 اکتبر، سالگرد پایان مسابقه فضایی
کد: 4232 | واحد خبر مركز | 1397/07/14 تعداد مشاهده 201
شواهدی از وجود یک ماه در خارج از منظومه شمسی
کد: 4231 | واحد خبر مركز | 1397/07/14 تعداد مشاهده 206
منشاء تل‌های شنی مریخ
کد: 4230 | واحد خبر مركز | 1397/07/14 تعداد مشاهده 176
ناسا دوباره کپلر را می‌خواباند!
کد: 4224 | واحد خبر مركز | 1397/07/11 تعداد مشاهده 202
دنباله یک ابر داغ گازی رصد شد
کد: 4222 | واحد خبر مركز | 1397/07/11 تعداد مشاهده 198
دنباله یک ابر داغ گازی رصد شد
کد: 4217 | واحد خبر مركز | 1397/07/09 تعداد مشاهده 207
منتخب اخبار فضایی از نگاه "اسپیس"
کد: 4216 | واحد خبر مركز | 1397/07/09 تعداد مشاهده 209
فروش "خاک مریخ" با قیمت 20 دلار
کد: 4215 | واحد خبر مركز | 1397/07/08 تعداد مشاهده 229
عبور سیارک شبه جمجمه از کنار زمین!
کد: 4214 | واحد خبر مركز | 1397/07/08 تعداد مشاهده 196
ارسال ربات به ماه با همکاری ژاپن و آمریکا
کد: 4213 | واحد خبر مركز | 1397/07/08 تعداد مشاهده 192
برنامه ناسا برای بازگشت به ماه اعلام شد
کد: 4211 | واحد خبر مركز | 1397/07/07 تعداد مشاهده 200
زمین 10 متر از محور خود منحرف شده است!
کد: 4210 | واحد خبر مركز | 1397/07/05 تعداد مشاهده 224
"فرصت" بالاخره رؤیت شد
کد: 4209 | واحد خبر مركز | 1397/07/04 تعداد مشاهده 251
ناسا وجود "حیات بیگانه" را بررسی می‌کند
کد: 4208 | واحد خبر مركز | 1397/07/04 تعداد مشاهده 243
اروپا سیصدمین پرتاب موفق "آریان" را جشن گرفت
کد: 4207 | واحد خبر مركز | 1397/07/04 تعداد مشاهده 246
پرورش گیاه در قطب به امید حیات در مریخ
کد: 4206 | واحد خبر مركز | 1397/07/04 تعداد مشاهده 250
برنامه چین برای رفتن به کره ماه تا سال 2030
کد: 4204 | واحد خبر مركز | 1397/07/03 تعداد مشاهده 248
نخستین مسافر شخصی به ماه
کد: 4202 | واحد خبر مركز | 1397/07/02 تعداد مشاهده 265
روس‌ها هم گردشگر به مدار ماه می برند
کد: 4201 | واحد خبر مركز | 1397/07/02 تعداد مشاهده 240
داستان نخستین فردی که در فضا ساندویچ خورد!
کد: 4200 | واحد خبر مركز | 1397/07/02 تعداد مشاهده 253
فرود موفق 2 کاوشگر ژاپن بر سیارک "ریوگو"
کد: 4199 | واحد خبر مركز | 1397/07/01 تعداد مشاهده 265
ناسا 2 سیاره جدید کشف کرد
کد: 4198 | واحد خبر مركز | 1397/07/01 تعداد مشاهده 259
رخداد نجومی امروز