1397/9/26 - 9 ربیع الثانی 1440 - 2018/12/17

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

فرود اضطراری موشک فالکون بر دریا
کد: 4433 | واحد خبر مركز | 1397/09/15 تعداد مشاهده 54
دلفین در ابرهای مشتری
کد: 4432 | واحد خبر مركز | 1397/09/14 تعداد مشاهده 57
سه‌گانه "فالکون 9" تکمیل شد
کد: 4431 | واحد خبر مركز | 1397/09/13 تعداد مشاهده 74
اولین مرکز نوآوری فضایی راه‌اندازی شد
کد: 4427 | واحد خبر مركز | 1397/09/13 تعداد مشاهده 60
علاقه مردم باستان به نجوم اثبات شد
کد: 4426 | واحد خبر مركز | 1397/09/12 تعداد مشاهده 73
رشته‌های کهکشانی بقایای یک ابرنواختر
کد: 4425 | واحد خبر مركز | 1397/09/12 تعداد مشاهده 71
عکس‌هایی از سطح مریخ
کد: 4417 | واحد خبر مركز | 1397/09/10 تعداد مشاهده 92
سیارات  منظومه شمسی چه بویی می‌دهند؟
کد: 4416 | واحد خبر مركز | 1397/09/10 تعداد مشاهده 92
ناسا: زودتر از حد تصور به ماه بر می گردیم
کد: 4413 | واحد خبر مركز | 1397/09/08 تعداد مشاهده 118
تصویر مکان دقیق فرود "اینسایت"
کد: 4412 | واحد خبر مركز | 1397/09/08 تعداد مشاهده 124
هند ماهواره پرتاب می‌کند
کد: 4411 | واحد خبر مركز | 1397/09/08 تعداد مشاهده 123
بهترین و بدترین فرودها روی مریخ در طول تاریخ
کد: 4409 | واحد خبر مركز | 1397/09/07 تعداد مشاهده 143
نخستین تصویر "اینسایت" به زمین رسید
کد: 4406 | واحد خبر مركز | 1397/09/06 تعداد مشاهده 152
تخته سیاهی که راه فضا را نشان داد!
کد: 4405 | واحد خبر مركز | 1397/09/06 تعداد مشاهده 152
اولین منظومه خورشیدی چرخ‌دنده‌ای رصد شد
کد: 4404 | واحد خبر مركز | 1397/09/06 تعداد مشاهده 162
آیا انسان‌ها به پلوتون قدم خواهند گذاشت؟
کد: 4402 | واحد خبر مركز | 1397/09/05 تعداد مشاهده 163
وجود آب در مریخ تکذیب می‌شود؟
کد: 4401 | واحد خبر مركز | 1397/09/05 تعداد مشاهده 159
کاوشگر "اینسایت" امشب روی مریخ فرود می‌آید
کد: 4400 | واحد خبر مركز | 1397/09/05 تعداد مشاهده 166
طرح چاپ 3بعدی مواد در مریخ با خاک مصنوعی ماه
کد: 4396 | واحد خبر مركز | 1397/09/05 تعداد مشاهده 152
آزمایش نهایی لباس فضایی در بایکونور
کد: 4395 | واحد خبر مركز | 1397/09/05 تعداد مشاهده 150
آماده‌سازی ناو کیهانی سایوز ام.اس-11
کد: 4391 | واحد خبر مركز | 1397/09/03 تعداد مشاهده 179
رخداد نجومی امروز