1398/4/30 - 17 ذیقعده 1440 - 2019/7/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

هلال ماه مبارک رمضان 1440 رؤیت نشد
کد: 4645 | وضعیت هلال | 1398/02/15 تعداد مشاهده 752
"دراگون" بالاخره به فضا رفت
کد: 4644 | واحد خبر مركز | 1398/02/14 تعداد مشاهده 112
میراث هابل در یک قاب!
کد: 4643 | واحد خبر مركز | 1398/02/14 تعداد مشاهده 78
برگزاری یکصد و هفتادمین باشگاه نجوم
کد: 4642 | خانه نجوم | 1398/02/14 تعداد مشاهده 159
صدای ستاره‌ها چگونه است؟
کد: 4638 | واحد خبر مركز | 1398/02/09 تعداد مشاهده 90
منتخب تصاویر هابل طی ۲۹ سال گذشته
کد: 4635 | واحد خبر مركز | 1398/02/09 تعداد مشاهده 71
آخرین تصاویر منتشر شده از نیمه پنهان ماه
کد: 4634 | واحد خبر مركز | 1398/02/07 تعداد مشاهده 122
مریخ لرزید
کد: 4633 | واحد خبر مركز | 1398/02/07 تعداد مشاهده 76
کشف سیاره فراخورشیدی به اندازه زمین
کد: 4630 | واحد خبر مركز | 1398/01/27 تعداد مشاهده 77
اولین بازگشت موشک ۳گانه به زمین در تاریخ
کد: 4627 | واحد خبر مركز | 1398/01/24 تعداد مشاهده 74
چشم ساهارا
کد: 4626 | واحد خبر مركز | 1398/01/24 تعداد مشاهده 65
جدیدترین تصاویر ماه
کد: 4624 | واحد خبر مركز | 1398/01/21 تعداد مشاهده 85
رؤیت هلال ماه شعبان 1440 هجری قمری
کد: 4622 | وضعیت هلال | 1398/01/17 تعداد مشاهده 746
خورشید گرفتگی در 2 قمر مریخ
کد: 4621 | واحد خبر مركز | 1398/01/17 تعداد مشاهده 74
پرتاب موفقیت آمیز موشک باربری پروگرس
کد: 4620 | واحد خبر مركز | 1398/01/17 تعداد مشاهده 74
آخرین محل استقرار کاوشگر "فرصت" در مریخ
کد: 4615 | واحد خبر مركز | 1397/12/22 تعداد مشاهده 296
برخورد ۲ کهکشان از نگاه هابل
کد: 4611 | واحد خبر مركز | 1397/12/20 تعداد مشاهده 298
ابزار جدیدی برای شکار "ماده تاریک"
کد: 4609 | واحد خبر مركز | 1397/12/18 تعداد مشاهده 301
 راهپیمایی فضایی زنان فضانورد
کد: 4608 | واحد خبر مركز | 1397/12/18 تعداد مشاهده 305
سیارک‌ها به همین سادگی نابود نمی‌شوند
کد: 4605 | واحد خبر مركز | 1397/12/15 تعداد مشاهده 316
رخداد نجومی امروز