1398/2/5 - 19 شعبان 1440 - 2019/4/25

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

"دراگون" با یک مانکن راهی فضا شد!
کد: 4590 | واحد خبر مركز | 1397/12/11 تعداد مشاهده 240
دورترین جرم منظومه شمسی شناسایی شد
کد: 4589 | واحد خبر مركز | 1397/12/08 تعداد مشاهده 271
دوردست ترین شی منظومه شمسی رصد شد
کد: 4587 | واحد خبر مركز | 1397/12/07 تعداد مشاهده 248
شلیک ژاپنی‌ها به سیارک‌ها!
کد: 4583 | واحد خبر مركز | 1397/12/06 تعداد مشاهده 246
 جدول روزهای قمر در عقرب سال 1398
کد: 4580 | رخدادهای نجومی | 1397/12/05 تعداد مشاهده 27262
شمارش خشک
کد: 4579 | واحد خبر مركز | 1397/12/04 تعداد مشاهده 247
شناسایی "رودخانه‌ای" مملو از ستاره در آسمان
کد: 4575 | واحد خبر مركز | 1397/12/01 تعداد مشاهده 262
مریخ نورد "فرصت" برای همیشه خاموش شد
کد: 4574 | واحد خبر مركز | 1397/12/01 تعداد مشاهده 264
هلال ماه جمادی الثانی 1440
کد: 4573 | وضعیت هلال | 1397/11/17 تعداد مشاهده 524
 کشف کهکشانی در همسایه کیهانی
کد: 4570 | واحد خبر مركز | 1397/11/15 تعداد مشاهده 281
قطعه گمشده پازل منظومه شمسی پیدا شد
کد: 4564 | واحد خبر مركز | 1397/11/09 تعداد مشاهده 93
تلاش ناسا برای احیای کاوشگر "فرصت"
کد: 4562 | واحد خبر مركز | 1397/11/07 تعداد مشاهده 85
زمین و شفق قطبی در یک قاب
کد: 4560 | واحد خبر مركز | 1397/11/04 تعداد مشاهده 91
آخرین نفس‌های یک سحابی
کد: 4559 | واحد خبر مركز | 1397/11/03 تعداد مشاهده 84
تسخیر خانه ۱۰۰ میلیارد ستاره توسط هابل!
کد: 4558 | واحد خبر مركز | 1397/11/02 تعداد مشاهده 91
به دنبال حیات فرازمینی در بزرگترین قمر زحل
کد: 4557 | واحد خبر مركز | 1397/11/02 تعداد مشاهده 83
بارش شهابی مصنوعی ژاپن چیست؟
کد: 4555 | واحد خبر مركز | 1397/11/01 تعداد مشاهده 88
وقوع پدیده ماه گرفتگی و ابر ماه
کد: 4553 | واحد خبر مركز | 1397/10/30 تعداد مشاهده 154
نخستین گیاهان ماه یخ زدند
کد: 4550 | واحد خبر مركز | 1397/10/30 تعداد مشاهده 82
شناسایی فضاپیمایی عجیب در منظومه شمسی
کد: 4548 | واحد خبر مركز | 1397/10/27 تعداد مشاهده 92
رخداد نجومی امروز