1398/5/30 - 18 ذیحجه 1440 - 2019/8/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

رؤیت هلال ماه مبارک رمضان
کد: 67 | وضعیت هلال | 1383/07/24 تعداد مشاهده 443
گزارش رؤیت هلال ماه شعبان 1425 (29 رجب)
کد: 57 | وضعیت هلال | 1383/06/25 تعداد مشاهده 583
انا لله و انا الیه راجعون
کد: 54 | اخبار | 1383/06/21 تعداد مشاهده 473
گزارش رؤیت هلال ماه رجب 1425
کد: 47 | وضعیت هلال | 1383/05/26 تعداد مشاهده 447
بازدید دکتر حسین محفوظ از مرکز
کد: 40 | اخبار | 1383/05/19 تعداد مشاهده 446
تصویب دو ماموریت جدید «ناسا»
کد: 34 | اخبار | 1383/05/13 تعداد مشاهده 421
پرتاپ‎ دومین‎‎ ماهواره‎ چین
کد: 29 | اخبار | 1383/05/05 تعداد مشاهده 482
رخداد نجومی امروز