1398/5/30 - 18 ذیحجه 1440 - 2019/8/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

شمارش معکوس برای«برخورد عمیق»
کد: 140 | اخبار | 1384/04/13 تعداد مشاهده 304
تسلیت باد
کد: 133 | اخبار | 1384/03/30 تعداد مشاهده 348
تعیین سمت قبله با ساده ترین شیوه
کد: 129 | اخبار | 1384/03/08 تعداد مشاهده 513
پیش بینی هلال ماه ربیع الثانى 1426
کد: 126 | وضعیت هلال | 1384/02/17 تعداد مشاهده 411
مبارک باد
کد: 123 | اخبار | 1384/01/29 تعداد مشاهده 387
آغاز راهپیمایی‎‎ فضایی
کد: 118 | اخبار | 1384/01/08 تعداد مشاهده 393
نجوم در سال  هجرى شمسى
کد: 116 | اخبار | 1384/01/07 تعداد مشاهده 466
پیش بینی هلال ماه صفر 1426
کد: 112 | وضعیت هلال | 1383/12/20 تعداد مشاهده 377
پیش بینى وضعیت هلال ماه محرم الحرام 1426
کد: 110 | وضعیت هلال | 1383/11/19 تعداد مشاهده 401
رخداد نجومی امروز