1398/1/2 - 14 رجب 1440 - 2019/3/22

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

خسوف ماه کلی ماه در 7 آبان
کد: 77 | اخبار | 1383/08/06 تعداد مشاهده 392
ماهواره چینی در خانه سقوط کرد
کد: 75 | اخبار | 1383/07/28 تعداد مشاهده 494
رؤیت هلال ماه در استرالیا
کد: 73 | وضعیت هلال | 1383/07/24 تعداد مشاهده 477
آغاز ماه مبارک رمضان در عراق  اعلام شد
کد: 72 | وضعیت هلال | 1383/07/24 تعداد مشاهده 521
در ایران  اول ماه مبارک رمضان اعلام شد
کد: 71 | وضعیت هلال | 1383/07/24 تعداد مشاهده 709
رؤیت هلال ماه مبارک رمضان
کد: 67 | وضعیت هلال | 1383/07/24 تعداد مشاهده 412
گزارش رؤیت هلال ماه شعبان 1425 (29 رجب)
کد: 57 | وضعیت هلال | 1383/06/25 تعداد مشاهده 550
انا لله و انا الیه راجعون
کد: 54 | اخبار | 1383/06/21 تعداد مشاهده 426
گزارش رؤیت هلال ماه رجب 1425
کد: 47 | وضعیت هلال | 1383/05/26 تعداد مشاهده 410
بازدید دکتر حسین محفوظ از مرکز
کد: 40 | اخبار | 1383/05/19 تعداد مشاهده 400
رخداد نجومی امروز