1397/11/1 - 14 جمادی الاول 1440 - 2019/1/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کشف کهکشان دوقلوی «راه شیری»
کد: 11 | اخبار | 1383/04/16 تعداد مشاهده 822
رصد هلال ماه جمادی الاول 1425
کد: 8 | وضعیت هلال | 1383/03/30 تعداد مشاهده 511
گذر زهره
کد: 6 | اخبار | 1383/03/30 تعداد مشاهده 646
گذر زهره
کد: 5 | اخبار | 1383/03/30 تعداد مشاهده 518
گذر زهره
کد: 4 | اخبار | 1383/03/30 تعداد مشاهده 510
گذر زهره
کد: 3 | اخبار | 1383/03/30 تعداد مشاهده 643
گزارش تصویری از رصد گذر زهره (1)
کد: 2 | اخبار | 1383/03/30 تعداد مشاهده 595
قابل توجه بازدید کنندگان عزیز
کد: 1 | واحد خبر مركز | 1383/03/30 تعداد مشاهده 583
رخداد نجومی امروز