1397/5/28 - 7 ذیحجه 1439 - 2018/8/19

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

وقت اذان  صبح  و  اذان مغرب
کد: 1837 | اخبار | 1390/05/17 تعداد مشاهده 825
International Workshop on Extra Solar Planets
کد: 1682 | اخبار | 1389/03/30 تعداد مشاهده 251
گذر مریخ از میان کندوی عسل
کد: 1300 | اخبار | 1387/03/07 تعداد مشاهده 62
گزارش‌های رصد دنباله‌دار Boattini
کد: 1299 | اخبار | 1387/03/07 تعداد مشاهده 60
جشنواره و روز ساعت‌های آفتابی
کد: 951 | اخبار | 1386/03/31 تعداد مشاهده 120
پرفسور مظفر پرتوماه
کد: 679 | اخبار | 1385/10/25 تعداد مشاهده 191
رخداد نجومی امروز