1397/11/1 - 14 جمادی الاول 1440 - 2019/1/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

وقت اذان  صبح  و  اذان مغرب
کد: 1837 | اخبار | 1390/05/17 تعداد مشاهده 874
International Workshop on Extra Solar Planets
کد: 1682 | اخبار | 1389/03/30 تعداد مشاهده 288
گذر مریخ از میان کندوی عسل
کد: 1300 | اخبار | 1387/03/07 تعداد مشاهده 100
گزارش‌های رصد دنباله‌دار Boattini
کد: 1299 | اخبار | 1387/03/07 تعداد مشاهده 99
جشنواره و روز ساعت‌های آفتابی
کد: 951 | اخبار | 1386/03/31 تعداد مشاهده 178
پرفسور مظفر پرتوماه
کد: 679 | اخبار | 1385/10/25 تعداد مشاهده 345
رخداد نجومی امروز