1398/2/29 - 13 رمضان 1440 - 2019/5/19

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

هلال ماه مبارک رمضان 1440 رؤیت نشد
کد: 4645 | وضعیت هلال | 1398/02/15 تعداد مشاهده 260
"دراگون" بالاخره به فضا رفت
کد: 4644 | واحد خبر مركز | 1398/02/14 تعداد مشاهده 32
میراث هابل در یک قاب!
کد: 4643 | واحد خبر مركز | 1398/02/14 تعداد مشاهده 19
برگزاری یکصد و هفتادمین باشگاه نجوم
کد: 4642 | خانه نجوم | 1398/02/14 تعداد مشاهده 76
صدای ستاره‌ها چگونه است؟
کد: 4638 | واحد خبر مركز | 1398/02/09 تعداد مشاهده 28
منتخب تصاویر هابل طی ۲۹ سال گذشته
کد: 4635 | واحد خبر مركز | 1398/02/09 تعداد مشاهده 23
آخرین تصاویر منتشر شده از نیمه پنهان ماه
کد: 4634 | واحد خبر مركز | 1398/02/07 تعداد مشاهده 66
مریخ لرزید
کد: 4633 | واحد خبر مركز | 1398/02/07 تعداد مشاهده 36
کشف سیاره فراخورشیدی به اندازه زمین
کد: 4630 | واحد خبر مركز | 1398/01/27 تعداد مشاهده 42
اولین بازگشت موشک ۳گانه به زمین در تاریخ
کد: 4627 | واحد خبر مركز | 1398/01/24 تعداد مشاهده 35
چشم ساهارا
کد: 4626 | واحد خبر مركز | 1398/01/24 تعداد مشاهده 35
جدیدترین تصاویر ماه
کد: 4624 | واحد خبر مركز | 1398/01/21 تعداد مشاهده 48
رؤیت هلال ماه شعبان 1440 هجری قمری
کد: 4622 | وضعیت هلال | 1398/01/17 تعداد مشاهده 482
خورشید گرفتگی در 2 قمر مریخ
کد: 4621 | واحد خبر مركز | 1398/01/17 تعداد مشاهده 41
پرتاب موفقیت آمیز موشک باربری پروگرس
کد: 4620 | واحد خبر مركز | 1398/01/17 تعداد مشاهده 40
آخرین محل استقرار کاوشگر "فرصت" در مریخ
کد: 4615 | واحد خبر مركز | 1397/12/22 تعداد مشاهده 259
برخورد ۲ کهکشان از نگاه هابل
کد: 4611 | واحد خبر مركز | 1397/12/20 تعداد مشاهده 265
ابزار جدیدی برای شکار "ماده تاریک"
کد: 4609 | واحد خبر مركز | 1397/12/18 تعداد مشاهده 267
 راهپیمایی فضایی زنان فضانورد
کد: 4608 | واحد خبر مركز | 1397/12/18 تعداد مشاهده 259
رخداد نجومی امروز