1397/11/1 - 14 جمادی الاول 1440 - 2019/1/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج اسد
ورود ماه به برج اسد ساعت 3:41
کد خبر: 4096 تاریخ : 1397/02/30 - 1439/09/04 - 2018/05/20
رخداد نجومی امروز