1397/11/1 - 14 جمادی الاول 1440 - 2019/1/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج حوت
ورود ماه به برج حوت ساعت 7:43
کد خبر: 4085 تاریخ : 1397/02/19 - 1439/08/22 - 1439/05/09
رخداد نجومی امروز