1397/11/1 - 14 جمادی الاول 1440 - 2019/1/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج میزان
ورود ماه به برج میزان ساعت 5:43
کد خبر: 4073 تاریخ : 1397/02/07 - 1439/08/10 - 2018/04/27
رخداد نجومی امروز