ورود  عضویت ماه قبله عکس روز درباره ما ارتباط با ما 1/2/1397 برابر با 4/شعبان/1439 مصادف با 04/21/2018 العربیة English
خروج ماه از برج عقرب
خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 11:287
کد خبر: 4050 تاریخ : 1397/01/15 - 1439/07/17 - 2018/04/04
کاربران حاضر: 113 

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
Copyright © 1998-2012 Astronomical Research Center(A.R.C.) . All rights reserved