1397/11/1 - 14 جمادی الاول 1440 - 2019/1/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج حمل
ورود ماه به برج حمل ساعت 22:27
کد خبر: 4031 تاریخ : 1396/12/26 - 1439/06/28 - 2018/03/17
رخداد نجومی امروز