1397/11/1 - 14 جمادی الاول 1440 - 2019/1/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

خروج ماه از برج عقرب
خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 01:36
کد خبر: 4022 تاریخ : 1396/12/17 - 1439/06/19 - 2018/03/08
رخداد نجومی امروز