1397/11/1 - 14 جمادی الاول 1440 - 2019/1/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج عقرب
ورود ماه به برج عقرب ساعت 16:56
کد خبر: 4019 تاریخ : 1396/12/14 - 1439/06/16 - 2018/03/05
رخداد نجومی امروز