1397/11/1 - 14 جمادی الاول 1440 - 2019/1/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج میزان
ورود ماه به برج میزان ساعت 11:51
کد خبر: 4017 تاریخ : 1396/12/12 - 1439/06/14 - 2018/03/03
رخداد نجومی امروز