1397/5/1 - 9 ذیقعده 1439 - 2018/7/23

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج حوت
ورود ماه به برج حوت
کد خبر: 3973 تاریخ : 1396/10/30 - 1439/05/02 - 2018/01/20
رخداد نجومی امروز