1397/4/29 - 6 ذیقعده 1439 - 2018/7/20

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج ثور
ورود ماه به برج ثور ساعت 15:09
کد خبر: 3813 تاریخ : 1396/05/22 - 1438/11/20 - 2017/08/13
رخداد نجومی امروز