1399/3/13 - 9 شوال 1441 - 2020/6/2

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4751 | خانه نجوم | 1398/08/18 تعداد مشاهده 222 | چاپ

برگزاری رصد گذر عطارد از مقابل خورشد

به همت خانه نجوم قم و با همکاری منجم باشی برنامه رصد گذر عطارد از مقابل خورشد همراه با کارگاه آموزشی در محل سالن همایش های مرکز مطالعات و پژوهش های فلک نجومی در روز دوشنبه بیستم آبان ماه 1398 ساعت 15 برگزار می گردد.

رخداد نجومی امروز