1398/8/27 - 20 ربیع الاول 1441 - 2019/11/18

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4689 | مجتمع علمی ـ آموزشی مركز | 1398/05/14 تعداد مشاهده 267 | چاپ

ثبت نام پنجمین کارگاه بارش شهابی آغاز شد.

پنجمین کارگاه بارش شهابی
زمان: روز یکشنبه 20 مرداد 98
مکان: رصدخانه امام علی علیه السلام
حرکت از ساختمان مرکزی به رصدخانه : ساعت 18:00 روز یکشنبه 20 مرداد 98
حرکت از رصدخانه و حرکت به سوی قم : 7 صبح روز دوشنبه 21 مرداد 98
شام به عهده متقاضی است.
میان وعده و صبحانه توسط مجریان برنامه توزیع خواهد شد.
داروهای مورد نیاز همراه متقاضی باشد.
وسایل شخصی(لیوان،قاشق) جهت حفظ محیط زیست همراه داشته باشید.
استفاده از  چادر مسافرتی در مجموعه ممنوع می باشد.
رعایت شئونات اسلامی در طول برنامه الزامی است.
با توجه به مکان برگزاری برنامه و شرایط موجود احتمال پیاده روی به صورت صعودی و یا نزولی وجود دارد.
باتوجه به محدودیت برنامه درصورت اتمام ظرفیت ثبت نام متوقف خواهد شد.
رصدخانه هیچگونه مسئولیتی در برابر حوادث احتمالی که افراد بر خلاف قوانین و مقررات رصدخانه انجام دهند ندارد.
مجموعه برگزاری برنامه در صورت نیاز می تواند قوانین را  تعدیل یا تغییر دهد و شرکت کننده حق هیچ اعتراضی ندارد.
ثبت نام به معنی قبول کلیه شرایط و دستورالعمل های مجتمع علمی ، آموزشی مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی است.

برای ثبت نام به نشانی زیر مراجعه شود:

رخداد نجومی امروز