1398/7/27 - 20 صفر 1441 - 2019/10/19

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4667 | واحد خبر مركز | 1398/04/04 تعداد مشاهده 152 | چاپ

در تیرماه شاهد خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی خواهیم بود

چهارشنبه ۲۶ تیر ساعت ۳۲ دقیقه بامدا، ماه گرفتگی جزئی رخ خواهد داد.

این ماه گرفتگی در ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه بامداد به پایان می‌رسد، هر چند که پیش از نیمه‌شب و در شبانگاه ۲۵ تیر، ماه وارد نیمسایه زمین خواهد شد.

خسوف روز ۲۶ تیر در آمریکای جنوبی و قاره‌های آسیا، اروپا، آفریقا و استرالیا قابل مشاهده است.

همچنین ما شاهد خورشیدگرفتگی در روز ۱۱ تیر، خواهیم بود.
 این خورشیدگرفتگی از نوع گرفت کلی است که روز سه‌شنبه ۱۱ تیر ماه جاری رخ خواهد داد.

خورشید گرفت روز ۱۱ تیر در آمریکای جنوبی و به‌ویژه در کشورهای "شیلی" و "آرژانتین" و "اقیانوس آرام" مشاهده خواهد شد و متأسفانه امکان مشاهده این خورشیدگرفتگی در ایران وجود ندارد.

رخداد نجومی امروز