1398/3/30 - 16 شوال 1440 - 2019/6/20

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4572 | وضعیت هلال | 1397/11/16 تعداد مشاهده 762 | چاپ

خبر دریافتی از دفتر آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): پنجشنبه 18 بهمن 97 اول ماه جمادى الثانی

بنا به خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله  فردا چهارشنبه 17 بهمن سيم ماه جمادی الاول و پنجشنبه  18 بهمن 97 اول ماه جمادى الثانی 1440 خواهد بود.
رخداد نجومی امروز