1399/3/12 - 8 شوال 1441 - 2020/6/1

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4572 | وضعیت هلال | 1397/11/16 تعداد مشاهده 1000 | چاپ

خبر دریافتی از دفتر آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): پنجشنبه 18 بهمن 97 اول ماه جمادى الثانی

بنا به خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله  فردا چهارشنبه 17 بهمن سيم ماه جمادی الاول و پنجشنبه  18 بهمن 97 اول ماه جمادى الثانی 1440 خواهد بود.
رخداد نجومی امروز