1398/5/30 - 18 ذیحجه 1440 - 2019/8/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4568 | بازديد | 1397/11/11 تعداد مشاهده 355 | چاپ

دیدار رياست مركز مطالعات و پژوهش‌های فلكی ـ نجومی و هیات همراه با آیت الله غروی

رياست مركز مطالعات و پژوهش‌های فلكی ـ نجومی و هیات همراه با آیت الله غروی عضو شورای عالی حوزه  های علمیه دیدار کردند.
در اين ديدار  گزارشی از فعاليت‌هاي مرکز و خدمات انجام شده و ضرورت گسترش بحث نجوم  مرتبط با مسائل مبتلا به دینی را ارائه گردید.

بر اساس گزارش واحد خبر مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی ، آیت الله غروی عضو شورای گسترش حوزه‌ها ی علمیه،‌ نیز ضمن تأیید نیاز حوزه به برخی از مسائل نجومی ، همکاری خود را در جهت پیشبرد اهداف مطرح شده دراین جلسه را اعلام نمودند.
رخداد نجومی امروز