1398/4/30 - 17 ذیقعده 1440 - 2019/7/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4547 | خانه نجوم | 1397/10/26 تعداد مشاهده 147 | چاپ

پخش زنده 168 باشگاه نجوم با عنوان پیشرفتهای فضایی

رخداد نجومی امروز