1398/3/3 - 18 رمضان 1440 - 2019/5/24

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4435 | وضعیت هلال | 1397/09/16 تعداد مشاهده 489 | چاپ

يكشنبه اول ماه ربيع الثاني 1440

 بنا به خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله  فردا شنبه 17 آذر  سیم ماه ربيع الاول و یکشنبه 18 آذر 97 اول ربیع الثانی 1440 خواهد بود.
رخداد نجومی امروز