1398/5/30 - 18 ذیحجه 1440 - 2019/8/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4327 | واحد خبر مركز | 1397/08/10 تعداد مشاهده 425 | چاپ

خرابی حسگر موشک دلیل لغو عملیات ارسال فضانوردان به فضا

سازمان فضایی روسیه اعلام کرد خرابی یک حسگر منجر به لغو عملیات پرتاب موشک سایوز حامل فضانوردان به ایستگاه بین المللی فضایی شده است.

به گزارش واحد خبر مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی به نقل خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، سازمان فضایی روسیه اعلام کرده است مشغول انجام تحقیقاتی درباره علت سقوط موشک سایوز حامل فضانوردان به زمین است. این موشک قرار بود فضانوردان را به ایستگاه فضایی بین المللی ببرد.

طبق این تحقیقات خرابی فنی در یک حسگر به لغو عملیات منجر شده است. موشک سایوز FG حامل یک فضانورد ناسا و یک فضانورد روس دو دقیقه پس از پرتاب به زمین بازگشت. فضانوردان به سلامت در قزاقستان فرود آمدند.

سرگی کریکالیوف مدیر ارشد اجرایی سازمان فضایی روسیه اعلام کرد، طبق تحقیقات خرابی یک حسگر به لغو عملیات منجر شده است. این حسگر پرتاب شدن یکی از چهار بوستر را هشدار می دهد. خرابی حسگر سبب شد  بوستر با قسمت دوم موشک برخورد کند.

البته کریکالیوف اشاره کرد سازمان فضایی روسیه مشغول بررسی موضوع است تا چنین اتفاقی دوباره تکرار نشود.

رخداد نجومی امروز