1398/2/5 - 19 شعبان 1440 - 2019/4/25

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4319 | واحد خبر مركز | 1397/08/09 تعداد مشاهده 338 | چاپ

موفقیت مهندسان چینی در ساخت موتورهای محرکه ایستگاه فضایی تیانه

سازمان فضایی چین اعلام کرد که موتورهای موشکی سامانه مانور و حرکت‌های مداری ایستگاه فضایی تیانه در مرحله آزمایش کارآیی خود را به خوبی نشان دادند.

به گزارش واحد خبر مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی به نقل از ایسنا به نقل از اسپیس دیلی (Space Daily)، مهندسان سازمان فضایی چین با آزمایش موفق سامانه‌های مانور مداری آزمایشگاه فضایی آینده چین، گامی کلیدی در برنامه این ایستگاه فضایی برداشتند.

ایستگاه فضایی تیانه با وزنی در حدود ۶۶ تن، شامل یک هسته مرکزی با ۶ سکوی الحاق و دو بخش آزمایشگاهی خواهد بود. سامانه‌های مانور مداری باید تعیین می‌کرد که آیا می‌توانند چنین مجموعه‌ای را در فضا حرکت دهند و جابجا کنند یا خیر.

در سامانه‌های مانور مداری ۳۶ موتور برای حرکت‌های جانبی و ۳۲ برای تنظیم ارتفاع پرواز وجود خواهد داشت.

طبق گفته شرکت علوم هوانوردی و فناوری چین (China Aerospace Science and Technology Corporation-CASC)، سازنده اصلی ایستگاه فضایی، هر موتور برای حداقل ۱۵ سال طراحی شده است. این موتورهای موشکی می‌توانند نه تنها در تنظیم ارتفاع بلکه در تغییر زاویه تیانه نسبت به زمین، خورشید و یا هر یک از اجرام سماوی بکار روند و نقش مهمی در حفاظت و تنظیم حرارت بر روی بدنه خارجی همچنین هدف‌گیری کارهای تحقیقات بصری و رادیویی داشته باشند.

چین برنامه زمان‌بندی خود را برای استقرار ایستگاه فضایی تسریع می‌کند و انتظار می‌رود که بخش مرکزی تیانه در سال ۲۰۲۰ به فضا پرتاب شود. بر اساس گفته مقامات چینی، پرتاب اجزای جانبی این ایستگاه یعنی واحد اخترشناسی ونتیان مجهز به تلسکوپ "زونتیان" و یک واحد صنعتی علمی به اسم منگتیان برای اتصال به آن در حدود ۲۰۲۲ به اتمام می‌رسد و می‌تواند محلی برای اقامت سه فضانورد را فراهم آورد.

رخداد نجومی امروز