1398/2/5 - 19 شعبان 1440 - 2019/4/25

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4274 | خانه نجوم | 1397/07/23 تعداد مشاهده 472 | چاپ

برگزاری یکصد و شصت و ششمین باشگاه نجوم قم

به گزارش واحد خبر مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی، یکصد و شصت و ششمین باشگاه نجوم به همت خانه نجوم قم برگزار می گردد.
این برنامه که با موضوع " ایده های نوی فضایی" در روز چهارشنبه 25 مهرماه 1397 از ساعت 18 در سالن همایش های مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی برکزار می گردد جناب آقای دکتر فاضل رحیمی کارشناس فضایی سازمان فضایی ایران به ایراد سخن خواهد پرداخت.
حضور برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان خواهد بود.
در ضمن برنامه رصد آسمان نیز برگزار خواهد شد.

رخداد نجومی امروز