1398/5/30 - 18 ذیحجه 1440 - 2019/8/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4251 | وضعیت هلال | 1397/07/17 تعداد مشاهده 969 | چاپ

خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله درباره هلال ماه صفر 1440

بنا به خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله  فردا چهار شنبه ١٨ مهر ٩٧ سيم ماه محرم و پنجشنبه اول ماه صفر ١٤٤٠ خواهد بود.
رخداد نجومی امروز