1399/3/7 - 3 شوال 1441 - 2020/5/27

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4248 | واحد خبر مركز | 1397/07/16 تعداد مشاهده 623 | چاپ

برگزاری مسابقه طراحی و نقاشی بمناسبت هفته نجوم

به همت خانه نجوم قم و با همکاری سازمان فضایی ایران به مناسبت هفته جهانی فضا، مسابقه طراحی و نقاشی برگزار می گردد.


رخداد نجومی امروز