1398/4/30 - 17 ذیقعده 1440 - 2019/7/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4225 | همايش ها | 1397/07/11 تعداد مشاهده 431 | چاپ

برگزاری کارگاه گستره و محدوده فضا در قرآن

به همت مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی و با همکاری سازمان فضایی ایران کارگاه گستره و محدوده فضا در قرآن در روز پنجشنبه 12 مهرماه 1397 در محل مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی برگزار می گردد.


رخداد نجومی امروز