1398/3/28 - 14 شوال 1440 - 2019/6/18

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4189 | وضعیت هلال | 1397/05/21 تعداد مشاهده 1581 | چاپ

خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله درباره هلال ماه ذی الحجة 1439

بنا به خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی دام ظله فردا دوشنبه 22 مرداد 97 اول ماه ذی الحجه 1439 می باشد.
رخداد نجومی امروز