1399/3/5 - 1 شوال 1441 - 2020/5/25

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4187 | وضعیت هلال | 1397/05/19 تعداد مشاهده 1778 | چاپ

پیش بینی وضعیت هلال ماه ذی الحجه 1439 در شهر های مختلف جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ذیحجه 1439 در برخي از كشورهاى جهان

روز يکشنبه 29 ذیقعده 1439 برابر با 21/5/1397 مصادف با 12/8/2018

کشور شهر ارتفاع ماه سمت ماه لحظه محاق هنگام خروج از شعاع خورشید درخشندگي ماه غروب ماه غروب خورشيد سمت خورشيد مكث ماه بعد از غروب خورشيد اختلاف سمت ماه وخورشيد سن ماه عرض جغرافيايي شهر طول جغرافيايي شهر
دقیقه درجه دقیقه درجه دقیقه ساعت دقیقه ساعت درصد دقیقه ساعت دقیقه ساعت دقیقه درجه دقیقه دقیقه درجه نسبت به روز دقیقه درجه دقیقه درجه
آرژانتين بوينس آيرس 11 17 4 297 59 ×06 21 ×08 3.21 58 19 20 18 38 287 98 26 9 1.47 40.2 -34 30 -58
آفريقاجنوبى کيپ تاون 35 14 33 295 59 ×10 21 ×12 2.37 36 19 13 18 34 287 83 59 7 1.26 55 -33 28 18
آلمان برلين 28 6 16 278 59 ×11 21 ×13 2.75 27 21 37 20 50 295 50 35 17 1.36 30 52 25.8 13
آمريكا نيويورک 47 11 7 272 59 ×05 21 ×07 3.69 06 21 57 19 13 290 69 6 18 1.58 45 40 0 -74
آمريكا واشنگتن 21 12 58 271 59 ×05 21 ×07 3.72 17 21 06 20 42 289 71 44 17 1.59 54 38 1.2 -77
آمريكا لس آنجلس 52 14 39 270 59 ×02 21 ×04 4.23 01 21 42 19 18 288 79 39 17 1.7 3 34 13.8 -118
اردن عمان 29 11 40 275 59 ×11 21 ×13 2.39 24 19 23 18 3 288 61 23 12 1.27 57 31 56 35
استراليا سيدنی 47 9 26 293 59 ×19 21 ×21 1.2 20 18 23 17 34 287 57 53 5 0.89 32.4 -33 10.2 151
استراليا داروين 23 12 20 286 29 ×19 51 ×20 1.4 39 19 40 18 11 285 59 9 1 0.97 22.8 -12 54 130
استراليا پرث 24 11 23 293 59 ×17 21 ×19 1.47 50 18 46 17 20 287 64 3 6 0.99 58.2 -31 49.2 115
افغانستان كابل 9 10 39 276 29 ×14 51 ×15 2.07 40 19 44 18 39 288 56 0 12 1.18 30 34 10.2 69
الجزاير الجزيره 13 11 33 274 59 ×10 21 ×12 2.76 45 20 42 19 9 289 63 36 14 1.36 46 36 3 3
امارات دبی 16 12 41 276 59 ×13 21 ×15 2.17 57 19 56 18 50 286 61 9 10 1.21 18 25 18 55
اندونزى جاكارتا 17 13 21 284 29 ×17 51 ×18 1.62 25 19 24 18 56 284 61 35 0 1.04 7.8 -6 45 106
انگلستان لندن 52 6 27 277 59 ×10 21 ×12 2.89 21 21 29 20 21 295 52 54 17 1.4 30 51 10.2 0
ايتاليا رم 37 9 17 275 59 ×11 21 ×13 2.68 13 21 14 20 46 290 59 29 15 1.34 52.8 41 30 12
ايران مشهد 2 10 22 276 29 ×14 51 ×15 2.17 22 20 25 19 3 289 57 41 12 1.21 17 36 36 59
ايران تهران 18 10 7 276 29 ×14 51 ×15 2.25 55 20 57 19 57 288 58 50 12 1.23 42.65 35 25.8 51
ايران قم 34 10 4 276 29 ×14 51 ×15 2.25 55 20 57 19 39 288 58 35 12 1.23 39 34 57 50
ايران اهواز 18 11 4 276 29 ×14 51 ×15 2.26 01 21 01 20 55 287 60 51 11 1.23 19 31 41 48
بحرين منامه 15 12 28 276 59 ×12 21 ×14 2.22 17 19 16 18 58 286 61 30 10 1.22 13 26 35 50
برزيل برازيليا 8 19 36 287 59 ×06 21 ×08 3.16 32 19 02 18 13 285 90 23 2 1.46 46.2 15 58.2 -47
بوركينافاسو اوگاداگو 10 16 44 277 59 ×09 21 ×11 2.72 41 19 27 18 19 285 74 35 7 1.35 22 12 32 -1
پاکستان كراچی 6 12 0 277 59 ×14 21 ×16 2.06 08 20 08 19 43 286 60 44 9