1398/4/26 - 13 ذیقعده 1440 - 2019/7/17

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4186 | مجتمع علمی ـ آموزشی مركز | 1397/05/08 تعداد مشاهده 1780 | چاپ

ثبت نام چهارمین کارگاه بارش شهابی آغاز شد

ثبت نام چهارمین دوره کارگاه بارش شهابی که در 18 مرداد 97 در رصدخانه امام علی علیه السلام برگزار می گردد آغاز شد.
در این برنامه تعدادی از اساتدید اقدام به ارائه سخنرانی  خواهند نمود و برنامه های رصدی مختلف جهت آشنایی با آسمان اجرا خواهد شد ، همچنین از برنامه های جانبی این برنامه برگزاری کارگاه عکاسی با حضور متخصصان این فن می باشد.
قابل توجه است که میان وعده و صبحانه همراه برنامه می باشد ولی شام به عهده شرکت کنندگان است.

ثبت نام تمام شد.
بسیار هم خوب
رخداد نجومی امروز