1398/6/4 - 24 ذیحجه 1440 - 2019/8/26

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4182 | وضعیت هلال | 1397/04/23 تعداد مشاهده 1788 | چاپ

بنا به خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): یک شنبه اول ماه ذی القعده

بنا به خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی دام ظله  رؤيت هلال ماه  ذي القعدة در غروب شنبه به اثبات رسيده و فردا یک شنبه 24 - 4 - 1397 اول ماه ذي القعدة 1439 خواهد بود.
با سلام یک شنبه 24 تیر است.
رخداد نجومی امروز