1398/2/29 - 13 رمضان 1440 - 2019/5/19

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4181 | وضعیت هلال | 1397/04/23 تعداد مشاهده 1685 | چاپ

گزارش رصد هلال ماه ذی القعده 1439

بنا به گزارش رسیده از ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی هلال ماه ذی القعدة 1439 در غروب شنبه 23--4-1397 با چشم غیر مسلح توسط اعضا رؤيت گردید.
رخداد نجومی امروز