1397/4/29 - 6 ذیقعده 1439 - 2018/7/20

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4171 | خانه نجوم | 1397/03/31 تعداد مشاهده 501 | چاپ

آغاز پخش زنده یکصدو شصت و چهارمین باشگاه نجوم قم

رخداد نجومی امروز