1398/5/30 - 18 ذیحجه 1440 - 2019/8/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4170 | خانه نجوم | 1397/03/28 تعداد مشاهده 1993 | چاپ

برگزاری یکصد و شصت و چهارمین باشگاه نجوم قم

بنا بر گزارش واحد خبر مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی، به همت خانه نجوم قم، یکصد و شصت و چهارمین باشگاه نجوم برگزار می گردد

این باشگاه که با عنوان " اعجاز و شگفتی های نجومی قرآن " برگزار می گردد جناب آقای دکتر مسترحمی به ایراد سخن خواهند پرداخت.
این مراسم که در روز پنج شنبه سی و یکم خردادماه 1397 از ساعت 18:30در محل سالن همایش های مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی برگزار خواهد شد همراه با مسابقه و رصد آسمان می باشد.

لازم به ذکر است که شرکت در باشگاه برای عموم آزاد و رایگان می باشد

رخداد نجومی امروز