1397/12/28 - 11 رجب 1440 - 2019/3/19

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4115 | وضعیت هلال | 1397/01/27 تعداد مشاهده 1244 | چاپ

دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله درباره هلال ماه شعبان 1439

بنا به خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله فردا سه شنبه ٣٠ رجب و چهارشنبه(٢٩ فروردين ٩٧) اول ماه شعبان ١٤٣٩ اعلام گرديده است.
رخداد نجومی امروز