1398/2/5 - 19 شعبان 1440 - 2019/4/25

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4046 | خانه نجوم | 1396/11/07 تعداد مشاهده 1506 | چاپ

برگزاری یکصدو شصتمین باشگاه نجوم قم با موضوع خسوف

به گزارش واحد خبر مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی یکصد و شصتمین باشگاه نجوم قم به مناسبت خسوف کامل بهمن ماه به همت خانه نجوم قم با موضوع خسوف در روز چهارشنبه 11 بهمن ماه 1396 ساعت 16:30 در محل سالن همایش های مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی واقع در بلوار امین، 20 متری گلستان، کوچه 11، پلاک 4 طبقه چهارم برگزار می گردد.
در این برنامه از سخنرانی استاد دکتر میرعباسی تحت عنوان خسوف و انواع آن به همراه نمایش فیلم استفاده خواهیم برد
نظر به اینکه هنگام غروب خسوف قابل روئیت خواهد بود لذا بعد از باشگاه نظاره گر خسوف و رصد آسمان خواهیم بود
ورود برای همه علاقمندان رایگان و آزاد خواهد بود.


رخداد نجومی امروز