1397/4/1 - 7 شوال 1439 - 2018/6/22

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 3999 | وضعیت هلال | 1396/09/28 تعداد مشاهده 919

گزارش رصد هلال ماه ربیع الثانی 1439 در غروب سه شنبه

هلال ماه ربيع الثانى ١٤٣٩ غروب سه شنبه /٨ آذر ٩٦ توسط ستاد استهلال مركز به همراه گروه آموزشى با چشم غير مسلح رؤيت شد.

رخداد نجومی امروز