1398/2/29 - 13 رمضان 1440 - 2019/5/19

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 3999 | وضعیت هلال | 1396/09/28 تعداد مشاهده 1092 | چاپ

گزارش رصد هلال ماه ربیع الثانی 1439 در غروب سه شنبه

هلال ماه ربيع الثانى ١٤٣٩ غروب سه شنبه /٨ آذر ٩٦ توسط ستاد استهلال مركز به همراه گروه آموزشى با چشم غير مسلح رؤيت شد.

رخداد نجومی امروز