1398/5/30 - 18 ذیحجه 1440 - 2019/8/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 3998 | خانه نجوم | 1396/09/28 تعداد مشاهده 1007 | چاپ

یکصد و پنجاه و هفتمین باشگاه نجوم

یکصد و پنجاه و هفتمین باشگاه نجوم هم زمان با انقلاب زمستانی برگزار می گردد.
بنا بر گزارش واحد خبر مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی یکصدو پنجاه و هفتمین باشگاه نجوم قم با عنوان شب یلدا در کنار موجودات فرا زمینی در محل خانه نجوم روز پنج شنبه مورخ 30/9/1396  از ساعت 18 الی 20 برگزار می گردد.

این برنامه که در شب یلدا برگزار می گردد  با نمایش فیلم و رصد آسمان و مسابقه با جوایز همراه است.

در این برنامه جناب آقای ایران نژاد در موضوع بررسی "حیات و هوش فرازمینی" سخنرانی می نمایند.

رخداد نجومی امروز