1397/9/26 - 9 ربیع الثانی 1440 - 2018/12/17

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 3895 | وضعیت هلال | 1396/06/30 تعداد مشاهده 1073 | چاپ

رؤیت هلال ماه محرم 1439

بنا به گزارش رسیده از ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی هلال ماه محرم ١٤٣٩ در رصدخانه امام على (ع) با چشم غير مسلح رؤيت گرديد.

رخداد نجومی امروز