1397/4/3 - 9 شوال 1439 - 2018/6/24

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 3895 | وضعیت هلال | 1396/06/30 تعداد مشاهده 961

رؤیت هلال ماه محرم 1439

بنا به گزارش رسیده از ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی هلال ماه محرم ١٤٣٩ در رصدخانه امام على (ع) با چشم غير مسلح رؤيت گرديد.

رخداد نجومی امروز