1398/5/30 - 18 ذیحجه 1440 - 2019/8/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 3854 | گرفتگي ها | 1396/05/16 تعداد مشاهده 1134 | چاپ

آغاز ماه گرفتی مرداد 96

آغاز ماه گرفتی مرداد 96

رخداد نجومی امروز