1397/11/1 - 14 جمادی الاول 1440 - 2019/1/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 3854 | گرفتگي ها | 1396/05/16 تعداد مشاهده 1072 | چاپ

آغاز ماه گرفتی مرداد 96

آغاز ماه گرفتی مرداد 96

رخداد نجومی امروز