1397/4/29 - 6 ذیقعده 1439 - 2018/7/20

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 3854 | گرفتگي ها | 1396/05/16 تعداد مشاهده 1008 | چاپ

آغاز ماه گرفتی مرداد 96

آغاز ماه گرفتی مرداد 96

رخداد نجومی امروز