1398/5/30 - 18 ذیحجه 1440 - 2019/8/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 3852 | گرفتگي ها | 1396/05/16 تعداد مشاهده 1191 | چاپ

ماه گرفتگی جزئی 16 مرداد

این ماه گرفتگی که از دورۀ ساروسی 119 می باشد در شامگاه دوشنبه 16 مرداد ماه روی می دهد و در تمام نقاط ایران قابل مشاهده می باشد. این خسوف علاوه بر ایران در قاره های اروپا، آفریقا، آسیا و اقیانوسیه نیز قابل مشاهده می باشد.

اینک به بررسی جزئیات این خسوف می پردازیم:

آغاز خسوف جزئی : 21:52

اوج خسوف جزئی: 22:50

پایان خسوف جزئی: 23:48

قدر گرفت: 25 درصد

طول مدت خسوف: 01:55

قابل توجه اينكه براى اين پديده نماز آيات بايد ادا شود.

رخداد نجومی امروز