1397/4/1 - 7 شوال 1439 - 2018/6/22

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 3845 | وضعیت هلال | 1396/05/02 تعداد مشاهده 1134

سه شنبه اول ماه ذی القعده 1438

بنا به گزارش رسيده از دفتر حضرت الله العظمى سيستانى دام ظله رؤيت هلال ماه ذي القعدة به إثبات رسيده بنابرين فردا سه شنبه ٣ مرداد ٩٦ اول ماه ذي القعدة خواهد بود
رخداد نجومی امروز