1397/4/1 - 7 شوال 1439 - 2018/6/22

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 3835 | وضعیت هلال | 1396/04/04 تعداد مشاهده 1593

خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی دام ظله درباره هلال ماه شوال 1438

بسمه تعالى
بنا به گزارش دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی دام ظله ،با توجه به رؤیت هلال ماه شوال در مناطق مختلف جهان روز دوشنبه عید سعید فطر مى باشد.
از خداوند متعال خواستاریم این عید را بر همه مؤمنین جهان مبارک قرار دهد.
رخداد نجومی امروز