1397/4/1 - 7 شوال 1439 - 2018/6/22

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 3798 | وضعیت هلال | 1396/03/06 تعداد مشاهده 1692

گزارش رصد هلال ماه مبارک رمضان 1438 در غروب جمعه 29 شعبان

بنا به گزارش ستاد استهلال مرکز مطالعات وپژوهش های فلکی ـ نجومی گروه های رصدی این ستاد در غروب جمعه 29 شعبان 1438 بعلت وجود غبار شدید در افق مناطقی که در انها مستقر شده بودند  موفق به رؤیت هلال با چشم غیر مسلح نگردیده اند این گروه ها توانستند هلال را  فقط به وسیله تلسکوپ و دوربین های دوچشمی رصد نمایند.
رخداد نجومی امروز