1398/4/26 - 13 ذیقعده 1440 - 2019/7/17

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 3789 | خانه نجوم | 1396/02/27 تعداد مشاهده 1655 | چاپ

برگزاری یکصد و پنجاه و ششمین باشگاه نجوم

به همت خانه نجوم قم بخش غیر حرفه ای مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی) یکصد و پنجاه و ششمین باشگاه نجوم با موضوع " وضعیت رویت پذیری هلال رمضان 1438 با حضور استاد سهرابی برگزار می گردد.
در این برنامه که از ساعت 18در محل خانه نجوم برگزار خواهد شد فیلم نجومی نمایش داده خواهد شد.


رخداد نجومی امروز