1397/4/1 - 7 شوال 1439 - 2018/6/22

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 3725 | وضعیت هلال | 1396/01/09 تعداد مشاهده 1079

از طرف دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی دام ظله چهارشنبه 30 جمادی الثانی 1438 اعلام شد

طبق خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی دام ظله چهارشنبه 30 جمادی الثانی 1438 و پنج شنبه اول ماه رجب اعلام گردیده است
رخداد نجومی امروز